Orientazio departamentua

ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA

orientazioa@haurtzaro.ikastola.eus

AHOLKULARIA
ORIENTATZAILEA
Haur eta lehen hezkuntza
Derrigorrezko bigarren hezkuntza
Tamara Yaoska Sastre
tsastre@haurtzaro.ikastola.eus
LAGUNTZA BEREZIKO IRAKASLEAK
Haur eta lehen hezkuntza
Derrigorrezko bigarren hezkuntza
Tamara Yaoska Sastre
tsastre@haurtzaro.ikastola.eus