Haurtzaro Ikastolaren barne komunikaziorako buletina Ikusi mezu hau zure nabigatzailean
logoa

37.
zenbakia2024ko ekainaren 14a

Berri Orokorrak

1. Guraso Ordezkarien bilera: ekainak 17, astelehena

Guraso Ordezkariek bilera egingo dute ekainaren 17an, astelehena, 17:00etan, jantokiko goiko solairuan. Gogoratu bilera irekiak direla eta guraso guztiak gonbidatuta zaudetela.

2. Jantokia 2024-25

Datorren ikasturterako jantokiko izen-emate epea abuztuaren 26tik irailaren 2a bitartean irekiko dugu. Aurrerago jakinaraziko dizkizuegu izena emateko jarraibideak.

3. Garraioa 2024-25

Orain arteko erabiltzaileek ez dute izena eman behar, automatikoki erabiltzaile izaten jarraituko dute.

BAJA EMAN edo ALTA BERRIA egin nahi duenak idazkaritzan adierazi behar du ekainaren 21a bitartean.

Temas Generales

1. Reunión de Padres-Madres Representantes: 17 de junio, lunes

La reunión de Padres y Madres Delegados-as se celebrará el lunes 17 de junio, a las 17:00, en la planta alta del comedor. Recordad que son reuniones abiertas y que estáis todos-as los padres y madres invitados-as.

2. Comedor 2024-25

Para el próximo curso abriremos el plazo de inscripción en el comedor en las siguientes fechas: del 26 de agosto al 2 de septiembre. Más adelante os informaremos sobre las instrucciones para la inscripción.

3. Transporte 2024-25

Los usuarios y usuarias del transporte de este curso escolar, no deberán realizar ninguna inscripción, la renovaremos automáticamente. En el caso de querer DARSE DE BAJA o NUEVA ALTA debéis indicarlo en secretaría hasta el 21 de junio.

4. Egutegia 2024-25

Hemen duzue 2024-25 ikasturteko ikasleen egutegia.

OHARRAK:
 • Abenduaren 6a, ostirala. Euskal Egutegiarekin jarraituz, egun honetan ikastola irekita egongo da bertaratu nahi duten ikasle guztientzat. Egun horretan etortzen ez den ikasleak ez du inongo galera akademikorik izango.
 • Ikasle bakoitzari egutegi txiki bat banatu diogu.
Egutegia 2024-25

4. Calendario 2024-25

Aquí tenéis el calendario del curso 2024-25.

AVISOS:
 • 6 de diciembre, viernes. Siguiendo el calendario vasco, ese día la ikastola estará abierta para todo-a aquel alumno-a que quiera venir. Al alumno-a que no venga ese día, no le va a suponer ninguna pérdida académica.
 • A cada alumno y alumna se le ha repartido un calendario.

5. Xanistebanetako txosnan lan egiteko deialdia

Txosna martxan da eta, urtero bezala, oiartzuarrei xanistebanetan zerbitzu txukun bat eskaintzeko asmoa dugu. Ikasleek oporrak hartu aurretik antolatu nahi ditugu egun bakoitzeko txandak eta aurten TABERNAN zein egunetan lana egiteko prest zaudeten jakin nahi dugu. Guztira 150 lagun behar ditugu txandak osatzeko, txanda bakoitzeko 28 lagun inguru; urtero lan egiten duzuenez gain, orain arte tabernan lana egin ez duzuenen partehartzea ere beharrezkoa dugu.
 1. Abuztuaren 4ean eta 5ean: 2. txanda (19:00-bukatu arte).
 2. Madalenetan, Orereta Ikastolako tabernako txanda: uztailaren 21ean. Xanistebanetan lan egitea gaizki badatorkizue, txanda honetan izena ematera animatzen zaituztegu. Madalenetan Haurtzaro Ikastolak lan egiten du hango txanda batean eta Oreretako gurasoak, trukean, abuztuaren 2an gure tabernan aritzen dira lanean, koadrilen afari egunak direlako bi egunak.
 3. Inprimakia: https://forms.gle/og85nRDns3Emh2JPA
OHARRA: Txandak osatu ahala, inprimakitik kenduko ditugu.

6. Xanistebanetarako eta Madalenetarako izena eman duzuenei, eskerrik asko!

Mila esker Xanistebanetako eta Madalenetako txosnetako txandetan izena eman duzuen guztiei! Apuntatutako egunetan eta orduetan ikusiko dugu elkar.

Mila esker muntaiarako eta desmuntaiarako izena eman duzuen guztiei ere! Zuen kasuan ere, apuntatutako egunetan eta orduetan ikusiko dugu elkar.

7. Arropa asko pilatu da sarrerako pertxeroan

Ikasleek ahazten duten arropa sarrera nagusian dagoen pertxeroan zintzilikatzen dugu. Hiruhileko honetan asko pilatu da, baita Eskolaz Kanpoko ekintzetakoa eta atletismokoa ere, tuperrak...

Galdu duenaren ardura da bertan begiratzea, eta galdutako arropa egongo balitz, zuzenean hartzea. Arropa dezente pilatzen denez, oporraldi bakoitzean jaso egiten dugu. Ikasturte amaierarekin batera, ekainaren 25ean bertatik kenduko dugu eta El Watan elkarteak laguntzen dituen umeei bideratuko diegu.

Aurkitzen ditugun gainontzekoak idazkaritzan jasotzen ditugu; bertan galde dezakezue zerbait galdu baduzue.

8. Xanistebanetako danborradak

Haurtzaro Ikastolako eta Ergoiengo Jai Batzordeko kideak 2024ko Xanistebanetako danborradak prestatzen hasiak dira.

Gaztetxoen danborrada:
 • LH1. mailatik gora
 • Uztailaren 2an hasiko dira entseguak
 • Astearteetan eta ostegunetan
 • 18:30-19:30, ikastolako sarrera nagusiko kanpoaldean
Ohar garrantzitsua: gaztetxoen danborrada antolatzeko beharrezkoa izango da, gutxiengo batek izena ematea. Hala ez bada, tamalez, ezin izango da ekintza hau aurrera atera.

Helduen danborrada:
 • DBH4. mailatik gora
 • Uztailaren 16an hasiko dira entseguak
 • Astearte eta ostegunetan
 • 20:00etan ikastolako sarrera nagusiko kanpoaldean
Zuen partaidetza aldez aurretik eskertzen dute Batzordeko kideek.

9. Hendaiako Ikastola laguntzeko garagardoak eta sagardoa

Hendaiako Ikastolako Ideien Kutxatik ateratako bi eskaintza dituzue jarraian:
 • *PIRATAK* artisau garagardoa. 12 botilaz (25zl.) osaturiko kaxa 30€an (horietatik 12€ ikastola laguntzeko lirateke).
 • *EGI-LUZE* Euskal sagardoa. 6 botilaz osaturiko kaxa 21€an (horietatik 9€ ikastola laguntzeko lirateke).
 • Ekainaren 20a arteko epea duzue eskaerak egiteko, eta ikasturteko azken astean izango dira ikastolan bertan banatuak.
 • Eskaerak hemen: eskaera@gureikastola.eus
Inguruan zabaldu!

10. Txinpart! aldizkariaren 81. zenbakia

Atera dugu Txinpart! Haurtzaroko aldizkariaren 81. zenbakia.

Haurtzaro Ikastolaren webgunean eskura duzue: https://haurtzaroikastola.eus/txinpart/

Eskolaz Kanpokoak

1. 24-25 ikasturterako izen-ematea

Gogoratu, ekainaren 17ra arte, astelehenera arte, alegia, zabalik dagoela datorren ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzetan izena emateko epea.

5. Llamamiento para trabajar en la txosna de xanistebanes

La txosna ya está en marcha y, como siempre, tenemos la intención de ofrecer un servicio decente a los y las oiartzuarras en los xanistebanes. Queremos organizar los turnos de cada día antes de que los alumnos-as cojan vacaciones y saber qué día estáis dispuestos-as a trabajar este año. Necesitamos 150 personas para completar los turnos, unas 28 personas por turno; además de las personas que trabajáis todos los años, necesitamos la participación de los y las que hasta ahora no lo habéis hecho.
 1. El 4 y 5 de agosto: segunda tanda (19:00-hasta cerrar).
 2. Madalenas. Turno en el bar de la Ikastola Orereta: 21 de julio. Si os viene mal trabajar en xanistebanes, os animamos a que os apuntéis a este turno. En madalenas trabaja la Ikastola Haurtzaro en un turno de allí y, a cambio, padres y madres de Orereta trabajan el 2 de agosto en nuestro bar, porque los dos días son días de cena de cuadrillas.
 3. Formulario: https://forms.gle/og85nRDns3Emh2JPA
NOTA: Se irán quitando del formulario los turnos completados.

6. A las personas que os habéis apuntado para xanistebanes y madalenas, ¡gracias!

¡Gracias a todos los que os habéis apuntado a las tandas de las txosnas de xanistebanes y madalenas! Nos veremos los días y las horas en las que os habéis apuntado.


¡Gracias a todos-as los y las que os habéis apuntado para el montaje y el desmontaje! Nos veremos los días y las horas en las que os habéis apuntado.

7. Hay mucha ropa en el perchero de la entrada

La ropa que olvidan los alumnos-as la colgamos en el perchero que hay en la entrada principal. En este trimestre se ha acumulado mucha, también de las Actividades Extraescolares y de atletismo, tuppers... Es responsabilidad de quien ha perdido algo mirar en él y, si encuentra su ropa perdida, cogerla directamente. Como se acumula bastante, en cada periodo vacacional la recogemos. Como se termina el curso, el 25 de junio la quitaremos de ahí y se la entregaremos a la asociación El Watan, para los niños-as que ayuda.


Los demás objetos que encontramos los recogemos en la secretaría; en ella podéis preguntar si habéis perdido algo.

8. Tamborradas de xanistebanes

Los miembros de la Ikastola Haurtzaro y de la Comisión de Fiestas de Ergoien ya han comenzado a preparar las tamborradas de las Xanistebanas de 2024.

Tamborrada juvenil:
 • De LH1 en adelante
 • Los ensayos comenzarán el 2 de julio
 • Martes y jueves
 • 18:30-19: 30, en el exterior de la entrada principal de la ikastola
Nota importante: será necesario para organizar la tamborrada que se apunte un número mínimo de jóvenes. Si no es así, lamentablemente, no se podrá sacar adelante esta iniciativa.

Tamborrada de adultos:
 • Superior a 4º ESO
 • Los ensayos comenzarán el 16 de julio
 • Martes y jueves
 • A las 20:00 en el exterior de la entrada principal de la ikastola
Los miembros de la Comisión agradecen de antemano vuestra participación.

9. Cervezas y sidra para ayudar a la ikastola de Hendaya

Dos ofertas del Baúl de Ideas de la ikastola de Hendaya:
 • Cerveza artesanal *PIRATAK*. Caja de 12 botellas (25 cl), 30€ (12€ para ayudar a la ikastola).
 • Sidra *EGI-LUZE* Euskal sagardoa. Caja de 6 botellas, 21 euros (9 euros para ayudar a la ikastola).
 • Tenéis de plazo hasta el 20 de junio para realizar vuestros pedidos. El reparto se realizará en la ikastola la última semana del curso.
 • Para realizar pedidos: eskaera@gureikastola.eus
¡Difundid la información!

10. Txinpart! número 81

Ya hemos publicado Txinpart!, el número 81 de la revista de Haurtzaro.

En la web de Haurtzaro Ikastola la tenéis a vuestra disposición: https://haurtzaroikastola.eus/txinpart/

Actividades Extraescolares

1. Inscripciones para el curso 24-25

Recordad que hasta el lunes 17 de junio está abierto el plazo de inscripción para las actividades extraescolares del próximo curso.

Apartekoak

1. 15 urte amesten: 15 orduz korrika eta beste hainbat ekintza solidario

Arkaitz Erice Kalu lezoarrak kirol erronkak egin izan ditu urte batzuetan, elkartasunez, behar bereziak dituzten haurren elkarteei laguntzeko. Osasun-larrialdiko egoeraren eta arrazoi pertsonalen ondorioz, jarduera horiek eten egin ziren. Bada, horiei berriro ekiteko unea iritsi dela uste du, eta erronka berria aurkeztu du: 15 URTE AMESTEN izeneko erronka, Markel Merinoren 15. urtebetetzea dela eta. Kaluk, MARKELEN IRRIA taldearen eta JUNEREN HEGOAK elkartearen laguntzarekin, 15 orduko martxa edo lasterketa egiteko asmoa du, Oarsoaldea eskualdeko zirkuitu batean, Lezo, Donibane, San Pedro, Trintxerpe, Antxo, Errenteria eta Oiartzun zeharkatuz. Lasterketa Lezon hasiko da, ekainaren 21eko 22:00etan, eta amaitu ere Lezon amaituko da, hilaren 22an (larunbata), 13:00etan. 15 ordu horietan Kaluk hainbat buelta emango dizkio zirkuituari eta, konpainia izan nahi duenez, nahi duenari gonbita egiten dio, harekin batera aritzeko edo hura animatzeko.

Aldi berean, hainbat ekintza izango dira. Erronka honen, ekintza paralelo guztien eta herri-bazkariaren helburua dirua biltzea da, eta diru hori guztia behar bereziak dituzten haurrei laguntzen dieten hainbat elkarteri emango diete, egiten duten lan garrantzitsua egiten jarrai dezaten.

Eskualdeko kirol elkarteak eta klubak gonbidatu dituzte ekitaldiaren kirol arloan lagun dezaten; halaber, bestelako elkarteak eta norbanakoak ere, ahal duten neurrian lagun dezaten. Laguntza oro beharrezkoa da eta, beti bezala, ongi etorria izango da. Animatu!
Kartela

Otros temas

1. Reunión sobre las colonias abiertas: el 12

Han sido varios años en los que el
Lezotarra Arkaitz Erice Kalu ha realizado retos deportivos, con carácter solidario, para colaborar con asociaciones de niños y niñas con
necesidades especiales. La situación de emergencia sanitaria y motivos personales provocaron un parón de estas actividades. Ha llegado el momento de retomarlas, y presenta el nuevo reto, 15 URTE AMESTEN, con motivo del 15° cumpleaños de Markel Merino. Kalu, con la colaboración del grupo de MARKELEN IRRIA y de la asociación JUNEREN HEGOAK, tiene la intención de realizar una “marcha”-”carrera” de 15 horas, en un circuito pensado en la comarca de Oarsoaldea, recorriendo Lezo, Donibane, San Pedro, Trintxerpe, Antxo, Errenteria y Oiartzun. La salida tendrá lugar en Lezo, a las 22:00 horas del viernes 21 de junio, y el final será el sábado 22, a las 13:00, también en Lezo. En estas 15 horas, Kalu dará varias vueltas al circuito y como está deseando tener compañía, invita a quien lo desee a acompañarle para mostrarle su apoyo y ánimo.

En paralelo han organizado diversas actividades. Este reto, todas las actividades paralelas y la comida popular, tienen el objetivo de recaudar fondos. Este dinero se donará íntegramente a distintas asociaciones del ámbito de las ayudas a la infancia necesitada, para que sigan realizando su
importante labor.

Invitan a agrupaciones y clubes deportivos de la comarca, a acompañar y colaborar en la parte deportiva del evento, y a cualquier otra agrupación o persona en la medida de sus posibilidades. Toda ayuda se hace necesaria, y como siempre será bienvenida. ¡Animaos!

2. Feminismoa eta (in)justizia hitzaldia

 • Ekainak 19, asteazkena
 • 18:30ean
 • Udaletxeko pleno aretoan
 • Hizlaria: Onintza Ostolaza abokatua
Feminismoa eta injustizia

2. Conferencia Feminismo e (in)justicia

 • 19 de junio, miércoles
 • A las 18:30
 • En el salón de plenos del ayuntamiento
 • Ponente: la abogada Onintza Ostolaza

3. Oiartzungo Herri Musika Eskolan matrikulatzeko epea zabalik

Oiartzungo Herri Musika Eskolak matrikulatzeko epea zabalik du ekainaren 30era arte. Ikasturte berrian soinu-tresna hauek ikas ditzakezu:
 • Alboka eta alboka taldea: asteazkenetan eta ostegunetan
 • Biolina eta biolin taldea: astearteetan eta ostegunetan
 • Txistua: ostiraletan
 • Xirolarrua eta xirolarru taldea: asteazkenetan
 • Dultzaina: asteazkenetan eta ostegunetan
 • Txalaparta: ostegunetan
 • Danborra: astelehenetan
 • Musika lengoaia: asteazken eta ostegunetan
 • INFORMAZIO GUZTIA: https://www.soinuenea.eus/files/edukiak/44_4.pdf

3. Abierto el plazo de matriculación en la Herri Musika Eskola de Oiartzun

La Herri Musika Eskola de Oiartzun tiene abierto el plazo de matriculación hasta el 30 de junio. En el nuevo curso puedes aprender los siguientes instrumentos:
 • Alboka y grupo de alboka: miércoles y jueves
 • Violín y grupo de violín: martes y jueves
 • Txistu: viernes
 • Xirolarru y grupo de xirolarru: miércoles
 • Dulzaina: miércoles y jueves
 • Txalaparta: jueves
 • Tambor: lunes
 • Lenguaje musical: miércoles y jueves
 • TODA LA INFORMACIÓN: https://www.soinuenea.eus/files/edukiak/44_4.pdf

4. Poesia errezitaldia, hilaren 20an

Poesia errezitaldia egingo dute datorren asteko ostegunean, hilak 20, Iturriozko dorretxean, 19:00etan hasita. Haur eta gazte irakurle taldeetako kideak zein herriko hainbat poeta arituko dira errezitatzen, ikasturtea amaitzeko.

Pello Añorgak gidatuko du saioa, eta lehenago sarrera egingo die dorretxera bertara hurbiltzen direnei. Edurne Saizarrek musikatuko du. Malen Etxebesteren eta Xabi Belaunzaranen emanaldi berezia ere izango da.


Animatu!
III.poesia_errezitaldia

4. Recital de poesía el día 20

La casa torre de Iturrioz acogerá el jueves 20 de la próxima semana un recital de poesía a partir de las 19:00 horas. Tanto los miembros de los grupos de lectura infantil y juvenil como varios-as poetas locales participarán recitando, para finalizar el curso.

Pello Añorga conducirá la sesión, y antes acogerá en la entrada a quienes se acerquen hasta la propia torre. Edurne Saizar será la encargada de la música. También habrá una actuación especial de Malen Etxebeste y Xabi Belaunzaran.

¡Animaos!
footerra
facebook instagram twitter youtube website