Haurtzaro Ikastolaren barne komunikaziorako buletina Ikusi mezu hau zure nabigatzailean
logoa

32.
zenbakia2024ko maiatzaren 10a

Berri Orokorrak

1. Guraso Ordezkarien bilera: maiatzak 13, astelehena

Guraso Ordezkarien bilera egingo dute maiatzaren 13an, astelehena, 17:00etan, jantokiko goiko solairuan. Gogoratu bilera irekiak direla eta guraso guztiak gonbidatuta zaudetela.

Temas Generales

1. Reunión de Padres-Madres Representantes: 13 de mayo, lunes

La reunión de Padres y Madres Delegados-as se celebrará el lunes 13 de mayo a las 17:00 en la planta alta del comedor. Recordad que son reuniones abiertas y que estáis todos-as los padres y madres invitados-as.

2. Ikastola Eguna: ginkana, ekainak 2

Ikastola Egunaren antolaketarako zenbait informazio aurreratu nahi dizuegu, eta zuen laguntza eskatu:
 • Ikasleek hainbeste estimatzen duten ginkanarekin hasiko da eguna 08:00etan. LH3. mailatik DBH4. maila arteko ikasleak har dezakete parte. Izena emateko zerrendak eta araudia parte hartu dezaketen ikasleen geletan zintzilikatu ditugu. Jada izena eman dezakete ikasleek. Epea maiatzaren 20an amaituko da (astelehena).
 • Laguntza eskaera: 75 guraso behar ditugu. Urtero bezala, ginkana antolatu ahal izateko, eta horrela nahi duten ikasle guztiek parte har dezaten, 75 gurasoren laguntza beharrezkoa dugu. Jarraian duzue lagundu ahal izateko inprimakia: https://forms.gle/qZrWJVF9AX6cAqcdA. Izena emateko epea maiatzaren 20an amaituko da, astelehena (ginkanaren iraupena: 07:30-11:00). JENDE NAHIKOA APUNTATZEN EZ BADA EZ DUGU GINKANARIK EGINGO.
 • Gogoratu: gurasorik gabe ezinezkoa izango da egitea. Azken egunean izenik eman gabe bertaratzen da guraso asko, baina hori antolatzaileentzat ez da antolatzeko modu egokiena. Mesedez, aurrez izena eman ezazue! Izena ematen duzuen gurasoentzat oharra: txaleko islatzailea (reflektantea) ekarri behar duzue egun horretarako.
 • BAZKARIA ETA PROGRAMA: bazkarirako txartelen salmentaren eta egitarauaren berri aurrerago emango dizuegu.

2. Ikastola Eguna: ginkana, 2 de junio

Queremos adelantaros alguna información sobre este día y pediros vuestra colaboración.
 • Daremos inicio a la Ikastola Eguna a las 08:00 con la ginkana. Pueden participar alumnos-as desde LH3 a DBH4. Ya se han colocado en las aulas que pueden participar las hojas de inscripciones y el reglamento, por lo que los alumnos-as ya se pueden inscribir, hasta el 20 de mayo (lunes).
 • Petición de colaboración: necesitamos 75 voluntarios-as. Como todos los años, para poder organizar la ginkana, y para que puedan participar todos los alumnos-as que así lo quieran, necesitamos la ayuda de 75 padres-madres. A continuación, tenéis el enlace del formulario para poder ayudar: https://forms.gle/qZrWJVF9AX6cAqcdA. El último día será el 20 de mayo, lunes (duración de la ginkana: 07:30-11:00). SI NO SE APUNTAN SUFICIENTES FAMILIARES NO HABRÁ GINKANA.
 • Nota importante: el mismo día venís muchos padres-madres sin estar apuntados-as a echar una mano. De esta manera nos es muy difícil organizar esta actividad; os pedimos que deis vuestro nombre con antelación. Sin la colaboración de los padres-madres no podremos organizar la ginkana ¡Animaos! Los-as padres-madres que colaboréis debéis traer un chaleco reflectante.
 • COMIDA y PROGRAMA DEL DÍA: os informaremos más adelante de los tickets de la comida y del programa.

3. Jantokiko erabiltzaileentzat ohar garrantzitsua: EKAINA

Gogoratu nahi dizuegu, datorren ekainaren 10etik 21era, ikasturteko azkeneko egunetan, ikasleak jardunaldi murriztuan egongo direla, goizez bakarrik. Xehetasunak:
 • HH eta LHko ikasleen kasuan goizeko saioa 12:00etan amaituko dute, ondoren bazkaltzera joango dira eta zerbitzua 14:30ean amaituko da. HH3ko ikasleek ez dute siestarik egingo egun hauetan.
 • DBHko ikasleen kasuan, ondorengo ordutegia izango dute: 09:00-13:10. Ikasturte hasierako lehenengo astean bezala. Jantokian geratuko diren ikasleek zaintza izango dute 14:00ak arte eta jarraian jantokiko zerbitzua izango dute 15:15ak arte.
 • Azken egunean ere, ekainak 21, jantokiko zerbitzua eskainiko dugu.
 • Jantokiko erabiltzaile FINKO GUZTIEK bete behar duzue inprimakia. BAIEZKOA edo EZEZKOA IZAN, bete egin behar duzue.
Ikasle bakoitzeko inprimaki bat bete behar duzue eta bertan zehaztu irteteko baimenak ere. Datu horiek orain jakitea beharrezkoa dugu gure antolaketarako. Maiatzaren 24a izango da inprimakia betetzeko azken eguna: https://forms.gle/LXzyVX7HkhcqJjtNA

4. Guraso Eskolak 2023-24

Ikasturte honetan egin ditugun Guraso Eskoletako materiala hemen duzue, webgunean, nahi duzuenean kontsultatu ahal izateko: https://haurtzaroikastola.eus/guraso-eskolak-2023-24-2/

3. Aviso importante para las personas usuarias del comedor: JUNIO

Os recordamos que, del 10 al 21 de junio, últimos días del curso, los alumnos-a tendrán una jornada reducida, solo de mañanas. Aquí tenéis todos los detalles:
 • Los y las alumnos-as de HH y LH terminarán la sesión matinal a las 12:00, después irán a comer y el servicio finalizará a las 14:30. Los y las alumnos-as de HH3 no harán siesta esos días.
 • Los y las alumnos-as de ESO tendrán de lunes a viernes el siguiente horario: de 09:00 a 13:10. Como la primera semana de curso. Los y las que se queden en el comedor tendrán vigilancia hasta las 14:00 y a continuación tendrán servicio de comedor hasta las 15:15.
 • El último día, el 21 de junio, también ofreceremos servicio de comedor.
 • TODOS-AS LOS Y LAS USUARIOS-AS FIJOS-AS del comedor deben cumplimentar el formulario. Tanto si la respuesta es SÍ como si es NO, tenéis que rellenarlo.
Hay que rellenar un formulario por alumno-a y especificar los permisos de salida. Para nuestra organización necesitamos saber estos datos. El 24 de mayo será el último día para comunicar los cambios. Formulario de inscripción: https://forms.gle/LXzyVX7HkhcqJjtNA

4. Formaciones para padres y madres 2023-24

El material de las Escuelas de Padres y Madres que hemos elaborado este curso lo tenéis en la web, y consultarlo siempre que queráis: https://haurtzaroikastola.eus/guraso-eskolak-2023-24-2/

5. Sukaldari laguntzaileen lan-poltsa osatuko du Urmendik

Oiartzungo Udal Ikastola Partzuergoak (Urmendi Haur Eskola) sukaldari laguntzaileen lan-poltsa osatzeko oposaketa martxan du. Ordezkapenak egiteko erabiliko dute hautaketa prozesutik aterako den zerrenda.

Bete beharreko baldintzak dira, besteak beste, oinarrizko lanbide heziketa edo erdi mailakoa edukitzea, janari-erabiltzaile txartela izatea eta euskarako 2. hizkuntza eskakizuna egiaztatzea.

Prozesuan parte hartzeko eskaerak Urmendi Haur Eskolako bulegoan bertan utz daitezke (astelehenetik ostiralera, 09:30etik 15:00etara) edo urmendi@ouip.ikastola.eus helbidera bidali, maiatzaren 30 bitarte.

10 galderako azterketa teorikoa gainditu beharko dute hautagaiek eta lan esperientzia eta prestakuntza ere baloratuko dituzte. Hemen ikusi daitezke prozesuko oinarriak. Zalantzak argitzeko, 943 26 00 86 telefonora dei dezakete interesatuek.

6. Maiatzak 17: LGTBIQ+ Fobiaren Aurkako Nazioarteko Eguna

Maiatzaren 17an, LGBTIQ+ fobiaren aurkako egunean, komunitate guztiak elkarrekin aniztasuna aldarrikatzeko ekintza egingo dugu goizeko 11:15ean. Komunitateko kideei etortzera animatu nahi zaituztegu eta egingo dugun ekintzarako ikasleek kolore hauetako kamiseta jantzita ekartzeko eskaera egin nahiko genizueke:
 • HH: morea
 • LH 1. zikloa: urdina
 • LH 2. zikloa: berdea
 • LH 3. zikloa: horia
 • DBH 1. zikloa: laranja
 • DBH2. zikloa: gorria
Mila esker eta jarrai dezagun denon artean komunitate anitz eta askea eraikitzen!

7. Arropa asko pilatu da sarrerako pertxeroan

Ikasleek ahazten duten arropa sarrera nagusian dagoen pertxeroan zintzilikatzen dugu. Hiruhileko honetan asko pilatu da, baita Eskolaz Kanpoko ekintzetakoa eta atletismokoa ere, tuperrak...

Galdu duenaren ardura da bertan begiratzea, eta galdutako arropa egongo balitz, zuzenean hartzea. Arropa dezente pilatzen denez, oporraldi bakoitzean jaso egiten dugu. Beraz, ekainean bertatik kenduko dugu.

Aurkitzen ditugun gainontzekoak idazkaritzan jasotzen ditugu; bertan galde dezakezue zerbait galdu baduzue.

5. Urmendi: bolsa de trabajo de ayudantes de cocina

El Consorcio Municipal de Ikastolas de Oiartzun (Urmendi Haur Eskola) tiene en marcha una oposición para formar una bolsa de trabajo de ayudantes de cocina. Utilizarán la lista resultante del proceso selectivo para realizar sustituciones.

Los requisitos que deben cumplir son, entre otros, tener formación profesional básica o de grado medio, tener el carné de manipulador de alimentos y acreditar el perfil lingüístico 2 de euskera.

Las solicitudes para participar en el proceso se pueden depositar en la oficina de Urmendi Haur Eskola (de lunes a viernes, de 09:30 a 15:00 horas) o enviarlas a urmendi@ouip.ikastola.eus hasta el 30 de mayo.

Los aspirantes deberán superar un examen teórico de 10 preguntas y se valorará también la experiencia profesional y la formación. Aquí se pueden ver las bases del proceso. Para aclarar cualquier duda, los interesados-as pueden llamar al teléfono 943 26 00 86.

6. 17 de mayo: Día Internacional contra la Fobia LGTBIQ+

El 17 de mayo, día contra la fobia LGBTIQ+, realizaremos una acción conjunta para reivindicar la diversidad a las 11:15 de la mañana. Animamos a los y las miembros de la comunidad a que acudan y para la actividad que vamos a realizar os pedimos que traigáis la camiseta de los siguientes colores:
 • HH: morado
 • LH 1er ciclo: azul
 • LH 2º ciclo: verde
 • LH 3er ciclo: amarillos
 • ESO 1º ciclo: naranja
 • ESO 2º ciclo: rojo
¡Gracias y sigamos construyendo entre todos una comunidad plural y libre!

7. Hay mucha ropa en el perchero de la entrada

La ropa que olvidan los alumnos-as la colgamos en el perchero que hay en la entrada principal. En este trimestre se ha acumulado mucha, también de las Actividades Extraescolares y de atletismo, tuppers...


Es responsabilidad de quien ha perdido algo mirar en él y, si encuentra su ropa perdida, cogerla directamente. Como se acumula bastante, en cada periodo vacacional la recogemos. Por lo tanto, en junio la retiraremos del perchero.

Los demás objetos que encontramos los recogemos en la secretaría; en ella podéis preguntar si habéis perdido algo.
Pertxeroa

Apartekoak

1. Udalerri Euskaldunen Eguna, Lesakan, 18an

Lesakan izango da aurten Udalerri Euskaldunen Eguna, maiatzaren 18an. Bi urtetik behin egin ohi da udalerri euskaldunen ekarpena eta garrantzia nabarmentzeko topaketa. Arnasguneek eta udalerri euskaldunek euskararen biziberritzeari egiten dioten ekarpena ikusaraztea, eta euskararen lurgunea babesteko eta sendotzeko beharra nabarmentzea izango da maiatzaren 18ko asmo nagusia, festa eta aldarrikapena uztartuz.

Egun osorako egitarau zabala izango da, eta ohi bezala UEMAren batzar nagusia ere egingo dute egun horretan Lesakan. Horrez gain, bazkari herrikoia ere antolatuko dute egitarauaren barruan.

Oiartzungo Udala UEMAko kide izanik eta gertu egonik, herritarrei hara joateko bi aukera proposatu dizkie Oiartzungo Udalak: OINEZ edota AUTOBUSEZ. Argazkietan dituzue xehetasun guztiak. Animatu!
M18-Lesaka-kartela

2. Lur Kortaren ipuin kontaketa: maiatzak 17, ostirala

Manuel Lekuona Udal Bibliotekan, ipuin kontaketa izango da Lur Kortaren ahotik:
 • Eguna: maiatzak 17, ostirala
 • Ordua: 17:00
 • Adina: 4 urtetik gorako haurrentzat
Irakurzaletasuna bultzatzeko helburua bete eta saioa atsegina izan dadin guztiontzat gomendio hauek jarraituko ditugu:
 • Garaiz etorriko gara eta gelako atea itxita baldin badago ez gara sartuko: saioa eten egiten da eta haurrek haria galtzen dute.
 • Adina errespetatuko dugu: kontalariak adin tarte baterako prestatzen baitu saioa.
 • Lau urtetik gorako haurren saioetan, helduok ez gara gelara sartuko.
 • 2-3 urteko haurren saioetan heldu bakar batek lagunduko du haurra.

Otros temas

1. Día de los Municipios Vascos, en Lesaka, el 18

Lesaka acogerá este año el Día de los Municipios Vascos, el 18 de mayo. Cada dos años se celebra un encuentro para destacar la aportación y la importancia de los municipios euskaldunes. Visibilizar la contribución de los respiraderos y de los municipios euskaldunes a la revitalización del euskera, así como la necesidad de preservar y consolidar las zonas del euskera será la principal aspiración del 18 de mayo, combinando fiesta y reivindicación. Habrá un amplio programa de actividades para todo el día, en el que como es habitual también se celebrará la asamblea general de UEMA en Lesaka. También se organizará una comida popular dentro del programa.
Dado que el Ayuntamiento de Oiartzun forma parte de UEMA y se encuentra cerca, el Ayuntamiento de Oiartzun ha propuesto a la ciudadanía dos alternativas: ir ANDANDO o EN AUTOBÚS. Todos los detalles están en los carteles. ¡Animaos!
20240518 UEE2024-Oiartzun

2. Cuentacuentos con Lur Korta: 17 de mayo, viernes

En la Biblioteca Municipal Manuel Lekuona, cuenta cuentos de Lur Korta:
 • Día: 17 de mayo, viernes
 • Hora: 17:00
 • Edad: para niños-as de más de 4 años
Para cumplir con el objetivo de fomentar la lectura y hacer agradable la sesión, seguiremos las siguientes recomendaciones:
 • Llegaremos a tiempo y si la puerta está cerrada no entraremos: la sesión se interrumpe y los niños-as pierden el hilo.
 • Respetaremos la edad: el narrador prepara el programa para una franja de edad.
 • En las sesiones de niños-as a partir de cuatro años, los adultos no entraremos.
 • En las sesiones de 2 a 3 años sólo un adulto acompañará al niño-a.

3. Ku-ku Eguna

Bihar larunbata, maiatzak 11, KU-KU haur literatur ekimena izango da herrian. Egunean zehar hainbat ekintza izango dituzue:
 • 11:00etatik 13:30era, eta 16:00etatik 19:00etara: kaleko liburutegia eta hainbat taller, Kontzejupean.
 • 16:30etik aurrera: ipuin kontaketa, Arizmendienean.
Animatu!
KUKU eguna

3. Ku-ku Eguna

Mañana sábado, 11 de mayo, la localidad acogerá la iniciativa literaria infantil KU-KU. A lo largo del día tendréis varias actividades:
 • De 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00: biblioteca de calle y varios talleres, en Kontzejupe.
 • A partir de las 16:30: cuentacuentos en Arizmendienea.
¡Animaos!

4. Itsaso eta pertsonen zaindari martxa, gaur

PASAIA ITSAS FESTIBALA dela eta gaur ostirala, maiatzak 10, itsaso eta pertsonen zaindari martxa antolatu dute, bizi dugun garai honetan bizitzaren zaintza aldarrikatzeko. Hona hemen ordutegi eta ibilbidea:
 • 16:00-17:00: Gudari plaza (Trintxerpe).
 • 17:00-18:00: Lonjako teilatutik ibilbidea.
 • 18:00-18:30: Lonja plazako oholtza (San Pedro).
Animatu!
PIF MARTXA

4. Marcha guardiana de mares y personas, hoy

Con motivo del PASAIA ITSAS FESTIBALA hoy viernes, 10 de mayo, se ha organizado una marcha guardiana de mares y personas para reivindicar el cuidado de la vida en un momento como el que vivimos. El horario y recorrido es el siguiente:
 • 16:00-17:00: Plaza Gudari (Trintxerpe).
 • 17:00-18:00: Recorrido por el tejado de la lonja.
 • 18:00-18:30: Tablado de la plaza de la Lonja (San Pedro).
¡Animaos!
footerra
facebook instagram twitter youtube website